تبلیغات
تنها میان تنها - دیگر نیازی نیست...

تنها میان تنها

ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﯿــــــﺸﻮﺩ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﺣـــــﺎﻻ ؛ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﻟﺤﻈـــــــــــﻪ ! ﺣﺘـــــﯽ ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻫﯽ .... ﯾﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽ.....

دیگر نیازی نیست...


ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ

ﺑﻪ ” ﺟﻬﻨﻤﺖ

ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ

ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﯿﻢ[ 13 مرداد 92 ] [ 03:05 ب.ظ ] [ imanbozorg ] [ نظرات() ]