تبلیغات
تنها میان تنها - کاش میشد...

تنها میان تنها

ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﯿــــــﺸﻮﺩ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﺣـــــﺎﻻ ؛ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﻟﺤﻈـــــــــــﻪ ! ﺣﺘـــــﯽ ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻫﯽ .... ﯾﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽ.....

کاش میشد...


کــــــــــــــــاش میــــــــشد

آدم …..

گــــــاهی به اندازه ی نـیـاز، بمیـــــرد!!!

بعد بلند شــــــود

آهستــــه آهستــــــــه

خــــــــاک هایش را بتکــــــــاند گردھایش بماند

اگــــــــر دلش خواست،

برگردد به زنــــــــــدگی.

دلش نخواست،

بخوابــــــــــــــــد تا ابـــــــــــــــــــــــد ....[ 3 دی 92 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ imanbozorg ] [ نظرات() ]