تبلیغات
تنها میان تنها - فدا شدن

تنها میان تنها

ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﯿــــــﺸﻮﺩ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﺣـــــﺎﻻ ؛ ﻫﻤﯿــــــــــﻦ ﻟﺤﻈـــــــــــﻪ ! ﺣﺘـــــﯽ ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻫﯽ .... ﯾﺎﺩﻡ ﺑﯿﻔﺘــﯽ.....

فدا شدن

Naghmehsara (532)

نمیدﺍنم ﭼﺸﻤﺎنت ﺑﺎ ﻣﻦ چه ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﻘﻂ قتی ﮐه ﻧﮕﺎﻫم

میکنی ﭼﻨﺎن دلم از شیطنت نگاهت

میلرزدکه حس میکنم ﭼﻘﺪ زیباست

ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی چشمهایی که

تمام دنیاست[ 23 خرداد 93 ] [ 05:57 ب.ظ ] [ imanbozorg ] [ نظرات() ]